Vem vinner och vem förlorar när Sverige får nya spelregler?

Den 1 januari 2019 kommer Sverige att få nya spelregler. Sveriges Riksdag har röstat och en ny omreglerad spelmarknad innebär slutet för statens nuvarande spelmonopol. Kommersiella spelbolag kommer alltså från och med nästa år, förutsatt att de införskaffat en svensk spellicens kunna konkurrera med statligt ägda aktörer på den svenska spelmarknaden. Huruvida detta är positivt eller negativt för nya spelbolag återstår att se.

En ny myndighet och tuffare tag

I Sverige har det länge efterfrågats hårdare spelregler. Utländska spelsidor har exempelvis under en lång tid kunnat bedriva sina verksamheter i Sverige utan att betala skatt och trots att majoriteten av dagens spelaktiviteter bedrivs online har det inte funnits någon uppdaterad lagstiftning kompatibel med denna förändring. Även antalet illegala spelverksamheter har ökat trots pågående spelutredningar.

Förhoppningsvis kommer detta att förändras efter den 1 januari nästa år då det bland annat kommer vara olagligt att bedriva spelverksamhet i Sverige utan att ha en svensk spellicens. Detta i sin tur kommer att leda till ett nytt och starkare konsumentskydd om man får tro myndigheterna och det kommer även att finnas en ny brottsrubricering, spelfusk. Den svenska spelmarknaden kommer att delas upp i en konkurrensutsatt del som främst omfattar spel online och vadhållning och en del som omfattar spel för allmännyttiga ändamål såsom lotterier och bingo. Lotteriinspektionen kommer även att byta namn till Spelinspektionen och överse det mesta av arbetet.

I praktiken

Spellagen består egentligen av två sammanhängande lagar, en “Spellag” som exempelvis inkluderar anvisningar om de nya spellicenserna och en “Lag om skatt på spel” som omfattar nya skatteregler. Hittills har det varit en positiv jargong kring den nya lagstiftningen inom spelbranschen och många menar att det nya regelverket kommer att skapa ökad trygghet på spelmarknaden. Spelsajter får exempelvis inte längre agera kreditbolag och det kommer att finnas en gemensam avstängningsfunktion för spelare som missköter sig.

Den nya spellagen kommer även att påverka hur spelbolag får lov att marknadsföra sina produkter och den riktade reklamen kommer att behöva följa stramare riktlinjer. Allt detta sker i ett försök att stävja den missbrukskultur som finns inom spel och respektive spelbolag kommer att få ta ett större ansvar gentemot den enskilde individen.

Efter den 1 januari nästa år kommer det alltså ske en rad positiva förändringar på den svenska spelmarknaden. Som alltid finns det dock en del reservationer och här är det till största delen den nya skatteökningen som står i centrum. Förutom ansökan om en svensk spellicens kommer den nya spellagen innebära en skatteökning för spelbolagen då procentsatsen kommer att vara 18% efter årsskiftet. Den nya lagen kommer alltså att innebära en hel del kostnader för spelbolag som vill etablera sig på den svenska spelmarknaden. Under 2018 har redan över 50 nya casinon lanserats och fler kommer vi garanterat få se. Med stor sannolikhet kommer vi få se ett flertal nya casinon från de stora spelbolagen som införskaffar en svensk spellicens.

Vinna eller försvinna?

Den nya spellagen kommer att innebära många positiva förändringar såsom en tryggare spelmarknad och ett ökat ansvarstagande från spelbolagen. Dock innebär den också att om man som nytt spelbolag vill ansöka om en svensk spellicens, behöver man ha en del ekonomiska muskler för att i slutändan kunna konkurrera med exempelvis aktörer som Svenska Spel. Något som inte är helt okomplicerat då Svenska Spel som statligt ägt bolag inte kommer att inkluderas eller för den delen påverkas av de nya reglerna i någon större utsträckning. Då bolaget bedriver spelverksamhet inom både lotteri, spelautomater och casinon finns det en stor risk att detta kommer att slå hårt mot konkurrerande nya spelbolag. Om detta i sin tur kommer att resultera i färre nya spelbolag återstår som sagt att se, klart är att tröskeln till den svenska spelmarknaden blivit något högre.